ALLERGI KOLLEN

Hälsoutredning och behandling utifrån dina symtom.


Du fyller i en hälsoenkät före första besöket och med hjälp av Bicom Bioresonans utreder vi vad din kropp reagerar mot. Vi gör därefter en behandlingsplan och du får ett förslag på fortsatt upplägg. 

HÄLSO KOLLEN

Hälsoutredning och behandling utifrån dina behov och symtom. Passar dig som har olika symtom som hormonella besvär, smärta, trötthet, sömnproblem, magbesvär, huvudvärk, stress, återkommande infektioner, hudbesvär,  m.m


Före besöket fyller du i en hälsoenkät. Du får förslag på en behandlingsplan och fortsatt upplägg. Jag använder mig av Bicom bioresonans som hjälp i utredningen av bakomliggande orsak och ett funktionsmedicinskt synsätt där helhetet är viktig.

SKÖLDKÖRTELKOLLEN  

500 000 svenskar har fått diagnosen sköldkörtelsjukdom. Den vanligaste är Hypothyreos, dvs. underfunktion i sköldkörteln. 


Har du fått diagnosen? Hur mår du idag? Vill du ha hjläp att må bättre? Det kan jag hjälpa dig med! 


Det behövs ett holistiskt synsätt kring sköldkörtelsjukdomar. Livsstil har här en STOR betydelse. 


Före besöket fyller du i en hälsoenkät, vi går igenom  dina prover från vårdcentralen, gör en helhetsbedömning och ger råd kring kost och livsstil, rekommendation av tillskott och balansering av hela din kropp med hjälpa av Bicom Bioresonans för att din kropp ska komma på rätt spår och kunna läka. Hos mig ska du känna dig väl bemött, lyssnad på och få tid!

MEDVETEN ANDNING


Individuell andningsträning  eller  föreläsning för mindre eller större grupp. 


Passar dig som upplever mycket stress i livet, för att lättare hitta fokus och bli mer medveten. Det är ett väldigt lätt sätt att minska sin stressnivå då andningen är direkt kopplat till ditt parasympatiska nervsystem som är ditt "lugn och rosystem" i kroppen.


Passar även dig med tex. trötthet, dålig sömn, smärta, oro och ångest m.m. Passar också dig som vill optimera din träning, förbättra resultat, förbättra återhämtning.


Vi andas 26 000 andetag under ett dygn. Om vi kan förbättra en liten del av dessa kommer det ske förändringar i kroppen! Ett litet stresspåslag ger stora konsekvenser för andningen. Du andas ofta med bröstkorgen istället för bukmuskler och diafragma. Det göra att lungornas kapacitet inte används, du får spända muskler i nacke, axlar, skuldror, du andas för många andetag per minut. Kanske använder du munnen att andas genom?


Idag är det väldigt vanligt med en "omvänd andning". När du andas in lyfter du bröstkorgen. Då behöver du lära om! Du kommer lära dig att snabbt förbättra din andning genom att andas lågt och brett. Andas du in ska magen UT. Du får andningsövningar och råd kring hur du ska förbättra din andning och därmed din hälsa. 


"Din kropp ska bära dig genom livet

och ge dig möjlighet att leva det liv   

      du vill leva. Nu och i framtiden."