BICOM Bioresonans

Vad är Bicom Bioresonans?


Det är viktigt att veta att Bicom Bioresonans idag inte är accepterat inom skolmedicinen i Sverige. Det är väldigt viktigt att du vid symtom uppsöker läkare för att utredas medicinskt och få den hjälp som skolmedicin kan erbjuda! Bicom Bioresonans är ett komplement till den traditionella sjukvården och ingår idag i det vi kallar komplementärmedicin. Personligen är jag oerhört tacksam för att det finns alternativmedicinska behandlingar då jag själv inte kunde få hjälp med varken hjärtklappning, hormonella obalanser, eksem eller allergier.


Bicom Bioresonans är en test- och behandlingsmetod som kan användas för att hitta reaktioner i din kropp mot tex. viss sorts mat. Dessa ämnen kan stressa kroppen så att den inte fullt ut kan kommunicera, energiflödet i kroppen blir påverkat. För att utrycka det i moderna termer så kan vi förklara det som att kroppens WiFi inte fungerar.


Bicom Bioresonans började utvecklas på 1970-talet i Tyskland. Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus. 


Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser. Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder information från ämnen/allergener och organismer (patienten). Bicom framställer alltså inga egna frekvenser. Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos patienten. Har patienten tex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkens information till patienten. Detta faktum fungerar som ett slags skydd mot felbehandling.


Hur går behandlingen till?


1. Att hitta reaktioner (allergier, överkänslighet och intolerans)


Du testas mot information från olika sorters mat tex mjölk, vete, ägg, fisk. Vi kan då hitta information från ämnen som stressar kroppen så att det blockerar kroppens förmåga att kommunicera. Det betyder inte att du har en allergi i medicinsk mening men du kan ha en reaktion på ämnet som i sin tur skapar symtom. 


2. Patienten exponeras därefter för ett ämne, t.ex. mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in informationen. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och värdet läses av. (OBS: Mätningen skapar ingen allergireaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet)


3. Behandlingen startar: De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster. Dessa frekvensmönster sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt ca 45 minuter.