INA LENNARTSSON

Funktionsmedicinsk sjuksköterska

Barnsjuksköterska

Bicom Terapeut

Massageterapeut

Vitalpraktiker

Instruktör Medveten Andning

Jag är utbildad sjuksköterska och har jobbat 20 år inom sjukvården och har alltid varit fascinerad över kroppen. Jag har själv haft mycket hud och magproblem sen jag var mycket liten. Jag har utretts och behandlats utan att bli symtomfri. När jag fick mitt första barn hade jag låg energi, sov dåligt och mina mag och hudbekymmer var sämre. Genom att eliminera olika saker i min kost men även tillföra olika näringsämnen mår jag idag mycket bättre. Jag insåg att ansvaret för min hälsa och min kropp ligger hos MIG. 


Jag har sedan dess läst och studerat i omgångar för att lära mig ännu mer om kroppen och hur den fungerar som en helhet. Jag insåg ganska snabbt att det var ju inte riktigt så enkelt som vi lärt oss på sjuksköterskelinjen där kroppen ses ur ett rent medicinsk perpektiv. Kroppen är en helhet. Jag fick inte heller svar på min fråga VARFÖR? Varför har personen fått den här sjukdomen? Den kan inte bara uppstått helt plötsligt? Vad har hänt i innan? Inga svar.


Dom svaren hittade jag när jag utbildade mig till Funktionsmedicinsk sjuksköterska, en vidareutbildning för legitimerad vårdpersonal. Där letar vi alltid efter de bakomliggande orsakerna till varför symtom har uppstått och vi kan inte enbart titta på ett symtom i taget. 


Nästan 80 % av de sjukdomar som drabbar oss och belastar sjukvården idag är LIVSSTILSRELATERADE. Det betyder att om du har drabbats av en livsstilsorsakad sjukdom kan du bli bättre eller till och med frisk! Det är ju fantastiskt! Du kan behöva hjälp på vägen med kost och livstilsråd tex. och det kan jag hjälpa dig med. Du behöver viktiga näringsämnen för att du ska fungera optimalt. Har du dessutom symtom så kan du behöva mer av något näringsämne tillfälligt. Många av dom viktiga näringsämnen finns det ofta inte tillräckligt av i det du äter dagligen. Ibland behövs ett riktigt bra kosttillskott som komplement till en bra kost.  


För att verkligen komma åt den bakomliggande grundorsaken tar jag även hjälp av Bicom Bioresonans. Det tillsammans med livsstilsförändringar och kostförbättringar gör att din kropp kan hamna på rätt spår igen och göra att du mår betydligt bättre! 


Jag försöker nu dela med mig av min kunskap till så många som möjligt genom min egen lilla hälsomottagning. Här pratar vi, skrattar, gråter och tar oss framåt steg för steg. Jag hoppas att du ska känna dig väl bemött, lyssnad på och hjälpt till ett bättre och friskare liv! 


Varmt Välkommen!